Gevoelens en emoties (3)

Is er nou verschil tussen emoties en gevoelens of niet? En wat is nu de sjamaanse manier om er naar te kijken? Een nieuw deel in de serie hier op sjamama.nl. Heb je de vorige delen gemist? Kijk hier voor deel 1 en hier voor deel 2.

Nog even stil staan bij het vorige deel, voor de duidelijkheid. Er schijnen drie soorten emoties te zijn. De pre-emotie, als automatische reactie door je reptielenbrein helemaal automatisch ingezet.
En dan de basisemotie, die ontstaat in de seconden na je eerste reactie. Boosheid, angst, verdriet en blijheid, in al hun gradaties. Het denken speelt hierbij al een (kleine) rol. Daarna komt de cognitieve emotie, die ontstaat als je hersenen nog meer tijd heeft gekregen om de info te verwerken.

Wat is dat, cognitief? Op de site Peuteren.nl vind je een definitie (nou dacht ik dat die site over peuteren, dus psychologie ging, maar nee, het gaat over peuters, kindjes dus!).

Een cognitie (Latijn: cognoscere = weten of kennen) kan staan voor kennis, idee of overtuiging die zich in de geest van een of meerdere personen bevindt. Cognitie kan ook staan voor de mentale activiteit die de processen van leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem-oplossen bevat.
In de communicatiewetenschap speelt dit begrip een belangrijke rol. Als mensen communiceren kan de verzender van informatie cognities overdragen aan de ontvanger. De verzender kan echter niet controleren in welk kader de ontvanger deze informatie plaatst. De ontvanger kan deze informatie immers verbinden met andere informatie. Bovendien kan er sprake zijn van cognitieve dissonantie waarbij er (al dan niet schijnbaar) tegenspraak is tussen de ontvangen cognities en de cognities die de ontvanger al in zijn hoofd heeft. Deze cognitieve dissonantie-theorie werd in de psychologie verder ontwikkeld.

Als we zeggen: ‘Dat is cognitief gedrag dan bedoelen we dus aangeleerd gedrag.’En de cognitieve dissonantie is een aardig begrip uit de psychologie dat je heel goed kunt gebruiken om de werking van de sjamaanse healing uit te leggen. Dat gaan we nu even niet doen, maar het is voor nu genoeg om te weten dat dit ten grondslag ligt aan een causale dissociatie.

Nog zo’n begrip dus: ‘causaal’. Het betekent ‘oorzakelijk’. En het causale veld (om een psychologisch begrip aan een sjamaans begrip te koppelen) is het terrein van de ziel en het gevoel. Zie het artikel over healing.

Het is in het causale veld dat een cognitieve dissonantie ontstaat. Dat zijn de lastige programmeringen in je gedrag. Meer over de causale dissociatie vind je in dit artikel.

Na dit uitstapje gaan we weer terug naar de emoties en gevoelens. Het derde soort, de cognitieve emoties, zijn dus aangeleerde emoties! Je hersenen programmeren ze in je systeem, en ze worden je zelfs aangeleerd door de maatschappij en de cultuur waarin je je bevindt! Het kan zelfs bewust worden gebruikt door mensen te programmeren tot bepaalde sterke emoties tegen andere bevolkingsgroepen (rassenhaat bijvoorbeeld).
Emoties zijn te manipuleren door diegenen die weten hoe dit moet. Door psychologische truukjes, door laag-frequente straling, en ja, door NLP (oei sjaMama wat zeg je nu!).

Is er wel onderscheid te maken?

En nu dan, wat is het verschil? Hoe maak je onderscheid tussen emoties en gevoelens? De emoties hebben we in de voorgaande stukken gezien. Het blijft begrijpelijk dat de begrippen emotie en gevoel door elkaar worden gebruikt. Je zegt immers: “Ik voel .. (vul de emotie maar in).”Of “Ik voel me .. kwaad/ziek” Twee heel verschillende dingen. De ene is een emotie en de andere een toestand. Maar ook een gevoel! :)Ik voel me… ziek, misselijk, duizelig, draaierig, lacherig, vrolijk, kriebelig, warm, sexy, lelijk.. vul het maar aan. Ze zijn allemaal subjectief.

Image courtesy of Yvonne McGillivray
Verbazingwekkende sjamaanse kunst van Yvonne McGillivray!
The amazing shamanic art of Yvonne McGillivray, go to http://www.creatrixx.org/ for more..

Eindelijk, gevoelens!

Gevoelens komen daarna en zijn veel meer constant. Het zijn langzaam stromende ondergrondse rivieren die soms aan de oppervlakte komen.
Sommigen zitten al heel lang ingebed in ons, zodat ze ons karakter vormen.

Liefde vind ik zelf een hele belangrijke. Maar ook bijvoorbeeld wantrouwen, schaamte. Er is een grote overlap met de derde soort emoties. Voor mij zijn gevoelens bewustzijnstoestanden die langere tijd blijven hangen, soms een leven lang.

Sommige gevoelens neem je mee naar het hiernamaals en zelfs naar volgende levens. Als iemand een heldere overgang heeft gemaakt na de fysieke dood, dan zijn er geen emoties meer aanwezig die alleen bij het lichaam hoorden. Voor mij zijn emoties dus dingen van het fysieke (3D) lichaam en gevoelens kunnen zich daarbuiten uitstrekken. Ook het ego/innerlijk kind is iets van het fysieke lichaam.

Helaas komt het voor dat als de overgang niet bewust is gemaakt (bijvoorbeeld bij een heel plotselinge dood), dat de overledene de emoties en beperkingen van het fysieke lichaam gewoon meeneemt naar het hiernamaals. Daar ontstaan ook de zgn geestverschijningen uit.

Voor beelddenkers 🙂

Bij gevoelens zie ik het beeld van ondergrondse rivieren en lavastromen, die als ze uitbarsten als vulkanen een hoop emoties kunnen spuwen. Pijnlijk? Ja. Maar ook een enorme kans om ze als gereedschap te gebruiken. Als je in staat bent om de emoties bij de kop te pakken en op de juiste manier rond te draaien (het zijn net teken), laten ze op de juiste manier los.
Emoties moeten helemaal gevoeld worden, zodat de onderliggende gevoelens aan het licht komen.

Heb je last van een bepaalde emotie, die telkens weer komt maar waar je geen vat op krijgt? Als je op de sjamaanse manier kijkt, zoek je altijd naar de diepste oorzaak. We zullen dus het allereerste moment opzoeken waar de oorzaak voor een steeds terugkerende, specifieke emotie ligt. Er zijn gelukkig diverse ingangen om jezelf te bevrijden van overbodige bagage. Zodat jij helemaal in staat bent om ongelooflijk te genieten van de diepe liefde van de 5D.

Zie je de oneindige mogelijkheden? Ik wel!

© sjaMama, 2012

(If you copy, make sure you copy right!)

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zoeken in deze site

Alle blogs