Meer over sjamanisme (2)

Vervolg van Meer over sjamanisme

Soul Loss

Een van de velden van perceptie bij de mens is Soul. We noemen dit ook wel het causale veld. Waarom? Causaal betekent oorzakelijk. Dit is namelijk het veld waarin de meeste psychologische en psychosomatische problemen hun oorsprong hebben. Dit is ook de reden dat praten over problemen ze nog niet oplost. Wat is ontstaan in het causale veld, het gebied van Soul, kan alleen aangepakt worden in dat ene veld. Er zijn verschillende manieren om dit soulgebied te bereiken. De sjamaan doet dit altijd op een heel directe manier.

Bij een traumatische ervaring, vaak in de vroegste kinderjaren, maar ook later, kunnen delen van Soul gewond raken, beschadigd, of zelfs gewoon er vandoor gaan! Dit soort beschadigingen van het gevoel zijn juist in de kinderjaren erg storend, omdat een deel van het gevoel blijft steken in de ervaringswereld van jou als kind. En daar ondervind je in het dagelijks leven dan nog steeds de gevolgen van. De psychologie noemt dit een dissociatie, de sjamaan spreekt van Soul Loss. Negen van de tien cliënten van de sjamaan hebben wel in meerdere of mindere mate met Soul Loss te maken.

Voor meer info over Soul Loss, hier een uitstekend engelstalig artikel van Jonathan Horwitz.

Invloeden

“Als ik op een plaats ben waar veel mensen zijn, bijvoorbeeld in een warenhuis, dan voel ik me heel snel moe.”

Herkenbaar, deze uitspraak? De kans is groot, dat je dan vrij gevoelig bent voor invloeden. Mensen om je heen zenden energie uit, net zoals jij. Helaas is die energie niet altijd even zuiver. Daar knap je niet bepaald van op. En als je zelf verzwakt bent, door stress of ziekte, dan komt dat extra hard aan.

Invloeden bewegen zich op het causale vlak. Als je gezond en sterkt bent, schud je ze wel weer af. Maar invloeden die een grote indruk op je maken kunnen leiden tot psychologische problemen en zelfs fysieke ongemakken en ziektes.
Behalve aan personen laten invloeden ook op diverse plaatsen een soort afdruk na: je huis, werkplek of persoonlijke spullen. Via deze dingen neem jij het op.

Een andere bron van invloeden kunnen overledenen zijn die zich nog niet konden aanpassen aan het afscheid van hun fysieke leven.

Een ervaren sjamaan kan onderscheiden of een klacht het gevolg is van soul loss of van een invloed. Beide dingen vertonen meestal samenhang. Ben je dus een zielsdeel kwijt, dan kunnen invloeden gemakkelijk aan je blijven kleven. De sjamaan zal het een niet los zien van het ander.

Causale dissociatie

In dit artikel, dat afkomstig is van de Shu’em Sjamanen, (en door mij licht bewerkt) wordt een begrip uit de moderne psychologie uitgelegd volgens de principes van body, mind, soul & spirit. Als je het leest kom je er achter waarom praten over een traumatische ervaring vaak wel verzacht maar niet echt helpt.

Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen causale dissociatie’s en gewoonteprogramma’s. Beide liggen verankerd in de dimensie van soul en wij zijn ons daarvan niet bewust, omdat de dimensie van soul tot onze onbewuste beleving behoort.

Een causale dissociatie ontstaat wanneer je een bepaalde situatie of gebeurtenis niet kunt plaatsen en dus niet kan verwerken.

Een verwerking vindt plaats in de dimensie van Mind. Mind maakt conclusies dat wil zeggen het voorziet een gebeurtenis van een label. “Oh zit dat zo!” is een uitdrukking die een verwerking aangeeft. Het wil zeggen dat je het nu begrijpt en het geen raadsel meer voor jou is.

Als iemand zich op een manier gedraagt die je niet kan begrijpen, dan kan je erdoor in de war raken. Dat wil zeggen je krijgt een emotionele impuls van dat gedrag van de ander, maar die impuls is onverklaarbaar. Hierdoor zal je, als die andere persoon op de een of andere manier belangrijk voor jou is, er steeds mee bezig zijn.

Label

Als iemand anders je dan uitlegt dat die andere persoon zo reageert omdat hij of zij een moeilijke periode meemaakt, depressief is of iets dergelijks, dan begrijp je plotseling het gedrag beter. Wellicht zal je dat dan nog steeds niet leuk vinden maar het voelt heel anders aan, je bent dan minder in verwarring want in Mind dimensie heb je er een label aan gegeven namelijk: Die persoon reageert zo omdat hij of zij depressief is.

Om zo’n betekenis aan een gedrag te geven vereist een bepaalde nuchterheid in de Mind dimensie. Wanneer je weinig controle hebt over je gedachten dan zal je veel meer heen en weer geslingerd worden door emoties dan wanneer je wel een goede controle hebt over je gedachten.

Als een onaangename impressie heel pijnlijk is, dan kan je er nog geen eens toe komen om naar een betekenis te zoeken. Elke keer als het gevoel naar boven komt, kan dat zo overweldigend zijn dat je er helemaal door in beslag genomen wordt en niet meer aan een zekere nuchtere zingeving toekomt.

Als dit te sterk is dan zal je proberen jezelf op een bepaalde manier te beschermen. De menselijke natuur, die op overleven is afgestemd, heeft hiervoor een mogelijkheid gegeven namelijk, je kan jezelf tijdelijk voor het effect van die emotionele impressie afsluiten alsof hij niet bestaan heeft. Op die manier kan je doorleven.

Dit afsluiten noem ik een causale dissociatie. Dit is een natuurlijk mechanisme in de mens. De bedoeling ervan is dat jij jezelf tijdelijk kunt afsluiten voor alle complicaties en de verwerking als het ware kan uitstellen, totdat je er beter mee kunt omgaan, zoals bijvoorbeeld als alles voorbij is of wanneer je een aantal jaren ouder bent.

Automatische piloot

Iemand die wel eens een ramp heeft meegemaakt zal beamen dat je dan als het ware op een automatische piloot kunt varen, en dingen kunt doen zonder angst of na te denken over de mogelijke gevolgen. Pas na de ramp zal je beginnen na te denken en alle consequenties die zich mogelijkerwijs hadden kunnen voordoen overwegen.

Een causale dissociatie is een tijdelijke oplossing. Het probleem is dat dit in onze huidige maatschappij niet meer als zodanig wordt erkend. Soms zal er een poging gedaan worden om in een gesprek of praatgroep over de gebeurtenis te praten maar een dergelijke mentale verwerking in mind dimensie is in geval van een echte causale dissociatie niet meer voldoende. Immers een causale dissociatie wil zeggen, de gebeurtenis of de situatie heeft zich vastgezet in soul-dimensie en kan alleen in soul dimensie en met de taal van de soul-dimensie worden opgelost.

De taal van soul-dimensie is gevoel. Je moet een causale dissociatie dus met een sterke gevoelsimpuls oplossen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen angst heeft de impuls nodig van geen-angst, woede van geen woede, onzekerheid van zekerheid enz. Dat is heel moeilijk want je kan niet zomaar niet bang zijn als je bang bent of zeker zijn als jij je onzeker voelt.

Om zo’n causale dissociatie op te lossen is het nodig dat je zelf een specifieke training ondergaat om hiermee om te gaan, of je ondergaat een healing die zich speciaal richt op het oplossen ervan.

De oorzaak van een causale dissociatie kan heel gevariëerd zijn. De sleutel ligt in Mind dimensie. Als je op de een of andere manier op een bepaald moment minder Mind-bewust bent, dan ben je gevoelig voor het ontstaan van een causale dissociatie. Als je ziek bent bijvoorbeeld, heel moe bent . Vooral ook als je nog een kind bent, of je bent bijzonder open en er zou zich iets vervelends voordoen. Dan is het gevaar groot dat er een causale dissociatie ontstaat. Speciaal bij kinderen die nog weinig controle hebben over de Mind-dimensie, is het ontstaaan van causale dissociaties (jammer genoeg) zo gewoon dat je zou kunnen zeggen dat dit bij het opgroeien hoort.

Kleine causale dissociatie’s verdwijnen op dezelfde natuurlijke manier als ze gekomen zijn. Grotere causale dissociaties hebben speciale aandacht nodig.

De ervaring heeft geleerd dat, behalve de causale dissociatie’s die het gevolg zijn van traumatische gebeurtenissen, de overgrote meerderheid van de causale dissociatie’s ontstaan in de eerste levensjaren. Dat is logisch omdat in die jaren het veel vaker zal voorkomen dat je bepaalde gebeurtenissen niet zal begrijpen.

Een verhuizing, ruziënde ouders, afwezigheid van één van de ouders, ziekte als kind, creche, ziekenhuis, een scheiding, dood van een van de ouders, het kan een causale dissociatie veroorzaken.

Ook de algemene situatie waarin een kind leeft kan een causale dissociatie veroorzaken. Wanneer een kind bij de ouders weinig emotionele ruimte krijgt bijvoorbeeld omdat de moeder dominant is en sterk het gevoel van het kind probeert te beïnvloeden zal het kind zich als bescherming terugtrekken door het onbewust maar ‘over zich heen te laten gaan’. Tegelijkertijd kan te weinig specifieke aandacht die het kind nodig heeft om zich veilig te voelen weer een ander soort causale dissociatie geven.

Het is heel belangrijk te beseffen dat dit een onbewuste, automatische reactie van bescherming is. Het is dus geen reactie die kan worden afgedaan met een “stel je niet aan”. Het zit veel dieper. In traditionele culturen weet men dit. Alle traditionele culturen hebben methoden, zoals bepaalde rituelen of gebruiken om hiermee om te gaan.

Gewoonteprogramma

Als een causale dissociatie niet wordt opgelost dan kan er een blijvend litteken ontstaan in de vorm van een storend gewoonteprogramma. Dat wil zeggen, je gaat het gedrag dat bij de causale dissociatie hoort ook toepassen in situaties die er niets mee te maken hebben.

Bijvoorbeeld: Als kind heb je niet kunnen opboksen tegen een vader die jij (subjectief) hebt ervaren als dominant. Dit heeft een causale dissociatie veroorzaakt. Als je die niet op tijd oplost, dan zul je later, omdat er een programma uit is ontstaan, altijd problemen hebben met alles wat met autoriteit te maken heeft.

Het programma overstijgt dus de causale dissociatie zelf. De causale dissociatie had met je vader te maken, maar het programma projecteert jouw frustratie op iedereen die in een authoriteitsrelatie tot jou staat.

Op die manier zullen mannen de causale dissociatie die zijn ontstaan uit de moeder-zoon relatie projecteren op hun vrouwen en vrouwen hun vader-dochter relatie weer projecteren op hun mannen. Daarnaast zullen programma’s die ontstaan zijn uit gevoelens van onzekerheid, gebrek aan vertrouwen of angst, in iedere levenssituatie kunnen meespelen zodra het gewoonteprogramma’s geworden zijn.

Een gewoonteprogramma kan heel moeilijk worden opgelost omdat het natuurlijk gegroeid is. En het is een natuurlijk gevolg van een causale dissociatie. Daarom wordt het ook als natuurlijk ervaren. Veel mensen zullen, wanner ze erop gewezen worden, zelfs ontkennen dat ze gewoonteprogramma’s hebben en als verdediging zullen ze hun reactie uitleggen als de enige natuurlijke reactie op de situatie waarin ze zich bevinden.

In een therapiesituatie is het dan vaak ook beter om aan de gewoonteprogramma’s weinig aandacht te besteden, tenzij blijkt dat de persoon zichzelf genoeg kan relativeren. Voor de meeste mensen geldt dat je nu eenmaal niet zomaar bijvoorbeeld een open houding kunt aannemen terwijl een programma zegt dat je iedereen moet wantrouwen.

In de therapie is het beter om je te richten op de causale dissociatie zelf, want wanneer de causale dissociatie is opgelost dan zal het storende gewoonteprogramma vanzelf zijn kracht gaan verliezen omdat het dan niet meer gevoed wordt.

In de sjamaanse zienswijze, zoals gesteld aan het begin van dit artikel, liggen zowel de causale dissociatie als het gewoonteprogramma in de dimensie van Soul. De sjamaanse betreedt door haar werkwijze het gebied van Soul, om het euvel dáár op te lossen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zoeken in deze site

Alle blogs