Spirit, Body, Mind & Soul

Het Siweb* model van AbHabib Abbah  is een aardige manier om de vier menselijke dimensies die sjamanen doorgaans onderscheiden nader toe te lichten.

De Body-dimensie

Leven is communiceren. Wij communiceren met de wereld om ons heen en met onszelf.

Op de eerste plaats ervaren wij de wereld met onze zintuigen die een relatie met de wereld onderhouden. Wij zien vormen en kleuren. Wij horen geluiden, ruiken verschillende luchten, voelen oppervlakken en kunnen ons bewust worden van trillingen en subtiele vibraties. Kortom onze zintuigen zijn, al dan niet door gebruikmaking van hulpmiddelen zoals microscopen en onderzoeksapparatuur in staat om de wereld van fenomenen waar te nemen.

Dit is een specifieke dimensie van waarnemen die in SiWeb de Body dimensie genoemd wordt.

De Mind-dimensie

Hiernaast ervaren wij de wereld ook nog op een hele andere manier, door hem te begrijpen, door gevolgtrekkingen te maken over wat iets al dan niet is of al dan niet betekent. In die dimensie gebruiken wij ook taal om iets aan te geven of om een gedachte te communiceren. In deze dimensie bepalen wij voor onszelf dat een bepaalde materiële vorm een boom is en geen paard. In SiWeb wordt deze dimensie de dimensie van Mind genoemd.

Deze Mind dimensie is ook de manier van waarnemen waarmee wij ons bewust worden van dingen of waarin wij ons bewust zijn van onszelf in relatie tot de wereld om ons heen. Vooral in het Westen proberen wij op een rationele manier met de wereld om te gaan, een manier dus waarin de Mind dimensie een belangrijke rol speelt. Uiteindelijk is dit slechts schijn omdat al onze rationele besluitvorming uiteindelijk gestuurd wordt vanuit een andere dimensie. Dat is op zich heel natuurlijk want de Mind dimensie heeft geen herinnering, hij combineert slechts zoals een computer dat doet. De Mind dimensie wordt bij zijn overwegingen en bewustwording gevoed door de zintuiglijke waarneming in Body dimensie maar in veel belangrijkere mate door een bepaalde gevoelsintensiteit die de Soul dimensie wordt genoemd.

De Soul-dimensie

De dimensie ven Soul is een dimensie waarin wij voelen. Dit is niet alleen emotioneel voelen maar het is een gevoel dat ieder moment van ons leven vergezelt. Wij voelen altijd iets, al zijn wij ons daar niet van bewust. Als wij dat gevoel niet zouden hebben of als dat gevoel gestoord is, bijvoorbeeld in een depressie dan valt de zin van het leven weg omdat het leven dan als los zand uit elkaar schijnt te vallen. Deze doorgaande stroom van voelen is de lijm die de verschillende momenten van ervaren aan elkaar lijmt tot een geheel dat wij de ervaring van leven noemen. Anders dan de Body dimensie en de Mind dimensie heeft deze ervaring van gevoel geen tijd, daarom blijft de gevoelsimpressie altijd bestaan. Een sterk emotioneel geladen gebeurtenis kan zelfs jaren later nog hetzelfde gevoel naar boven roepen. Hierdoor vormen alle gevoelsimpressies tezamen de herinnering.

Die herinnering is zowel passief als actief. Een passieve herinnering kunnen wij actief maken door ons bewust bepaalde dingen te willen herinneren. Dit betreft dan meestal herinneringen van feiten of situaties of dingen die wij geleerd hebben. De herinnering kan ook actief zijn, dat wil zeggen: hij blijft zoals bepaalde software programma’s op de achtergrond meedraaien en al merk je er niets van bepalen ze toch op een bepaalde manier het functioneren van de computer. Wanneer een herinnering op een dergelijke manier actief is dan worden alle nieuwe ervaringen erdoor gekleurd. Bijvoorbeeld wanneer wij als kind een slechte ervaring hebben gehad met een man met een baard dan zullen wij ons hele leven lang op een subtiele manier voorzichtig zijn als wij iemand met een baard ontmoeten, tenzij wij dit op een bepaalde manier hebben verwerkt.

Iedere ervaring die wij in subjectieve zin als traumatisch hebben ervaren zal op deze manier onbewust blijven doorwerken in die zin dat wij de wereld hierdoor op een bepaalde manier zullen ervaren. Een emotioneel verlies op jonge leeftijd kan zo bijvoorbeeld een fundamentele onzekerheid teweegbrengen die iedere nieuwe ervaring op een bepaalde manier kleurt.

Deze dimensie van Soul is zo bepalend voor hoe wij de wereld ervaren en hoe wij met de wereld communiceren dat deze ook de Causale dimensie wordt genoemd. Het is de oorzaak van hoe wij ons leven ervaren.

De Spirit-dimensie

Tenslotte wordt onze relatie tot de wereld ook nog bepaald door een mate van wil of een sturing. Wij geven bewust of onbewust een bepaalde richting aan ons leven. Hierbij spelen zowel de herinnering van Soul dimensie als de overwegingen van Mind dimensie een rol, maar onderzoek heeft aangetoond dat de impuls uit Soul dimensie de doorslaggevende rol speelt. Wij doen dingen vooral omdat iets goed voelt en veel minder omdat wij rationeel (in Mind dimensie) tot een bepaalde conclusie zouden zijn gekomen. Deze dimensie van sturing wordt in SiWeb de Spirit dimensie genoemd.

Deze sturing kan betrekking hebben op simpele handelingen zoals het opstaan om iets te gaan pakken. Het kan ook verankerd liggen in bepaalde vaste overtuigingen, of geloof in wat voor ideaal of opinie dan ook. Wij kunnen in Mind dimensie, door na te denken, af te wegen en te concluderen tot een bepaalde opinie zij gekomen. Als dit hiertoe beperkt blijft dan kan een dergelijke opinie heel gemakkelijk veranderen als er nieuwe gegevens bekend worden of als iemand ons erop wijst dat wij een denkfout gemaakt hebben. Als een opinie zich echter gevormd heeft in Spirit dimensie, als het een vast geloof geworden is over een situatie, of als het een religieus geloof betreft of het geloof in bijvoorbeeld een sociaal ideaal zoals bijvoorbeeld democratie, dan is een dergelijke opinie veel minder gemakkelijk te veranderen. Zelfs als de rationele onderbouwing door veranderende situaties wegvalt.

*) Siweb staat voor Self-I-Web

Een artikel dat hierbij aansluit is het stuk Meer over sjamanisme, over soul loss, invloeden en causale dissociatie.

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zoeken in deze site

Alle blogs