Zonnewende 21-12-2021: Spreek!

Tim Whild schreef een krachtig decreet om hardop te lezen, voor, na of gedurende de zonnewende van 21-12-2021: Herhaal het drie keer en spreek met autoriteit met het Universum!

Ik, (je naam), in de naam van het licht en in de tegenwoordigheid van de opgestegen meester Merlijn, roep de verenigde raden van Licht, het karmische bestuur, de legioenen van Anubis aan. Aartsengelen Michael en Metraton, steun mij ook hierbij.

Alle wezens van licht die mij begeleiden naar mijn hoogste weg, ik roep jullie nu aan.

Ik beveel nu de volledige loslating van alle aan mij gebonden energieën, magie, betoveringen, zielsbeknellingen, hypnose, angst, voorspellingen van realiteit en 3D tijdlijnen die werden gecreëerd om mijn trilling te verlagen.

Ik roep het zwaard van aartsengel Michael en het licht van Metatron aan, om alle bindende energieën los te snijden en te transformeren, die mij vasthielden aan de 3D matrix. Alle toestellen en lagere AI technologie zijn nu verwijderd via mijn bewuste aanwezigheid!

Ik roep het gouden regenboogvuur aan, om door de ruimtetijd te vlammen en de bindingen met mijn karmische bloedlijnen los te maken en mijn zielsfragmenten terug te vorderen. Ik erken dat ik verantwoordelijk ben voor het loslaten en het terugnemen van alles dat hierbij aan de orde komt!

Ik verleen complete vrijheid aan ALLE wezens en energieën die door de 3d matrix zijn beperkt en ik laat ze uit mijn lichamen en velden, met de hoogste liefde los.

In dit heilige moment claim ik mijn soevereiniteit als een Meester en stem ik mij af op mijn hoogste weg.

IK BEN VRIJ.

(Spreek deze tekst 3 keer uit.)

Zo binnen, zo buiten.

Zo boven, zo beneden.

Het is gedaan.

Geschreven door Tim Whild – 20-12-21.

Originele tekst

Today Tim is presenting a powerful release decree to be read aloud before, during or after the Solstice.

Repeat three times and speak with authority to the Universe!

I, (name), in the name of the Light and in the presence of Ascended Master Merlin invoke the United Councils of Light, The Board of Karma, The Legions of Anubis. Archangels Michael and Metatron please also assist.

All Beings of light who are guiding me to my highest pathway…I invoke you now.

I now command the full release of all binding energies, magic, enchantments, soul entrapments, hypnotism, fear, predictions of reality and 3D timelines that have been created to lower my vibration.

I invoke the Sword of Archangel Michael and the Light of Metatron to cut and alchemise all binding energies that have been anchoring me into the 3D Matrix. All devices and lower A.I. technology are now removed via my conscious presence!

I invoke the Golden Rainbow Fire to blaze through Spacetime to release the bindings placed upon me by my karmic bloodline and reclaim my Soul Fragments. I acknowledge that I am responsible for releasing and retrieving anything that is presented to me!

I grant complete freedom to ALL beings and energies that are restricted by the 3D Matrix, and I release them from my bodies and fields with the highest love.

In this Divine Moment I claim my Sovereignty as a Master and align to my highest pathway.

 I AM FREE.

(Repeat three times)

As Within So Without.

As Above So Below.

It is done.

Written by Tim Whild – 20/12/21.

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zoeken in deze site

Alle blogs